Koris sniedz koncertu Valmierā Sv.Sīmaņa baznīcā


Cesis Castle Choir to perform at Valmiera St. Simaņa church
2013.gada 14.aprīli Cēsu Pils koris sniedza koncertu Valmieras Sv.Sīmaņa baznīcā. 

Programmā tika izpildītas latviešu un ārzemju komponistu garīgās dziesmas. Koncerta nobeigumā tika izpildītas arī dziesmas no šī gada Dziesmu svētku repertuāra. 

Koncerts bija patiesi izdevies un to juta gan paši dziedātāji, gan skatītāji, kas pēc koncerta pateicās korim ceļoties kājās.